Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Piegāde

Identifikācijas Nr. JPII 2014/02
Līguma priekšmets

PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE JAUNALŪKSNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES „PŪCĪTE”VAJADZĪBĀM

Izsludināšanas datums 23.04.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

06.05.2014. plkst.13.00.

Iepirkuma dokumentācija

NOLIKUMS

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 15.05.2014.
Dokumenti Lēmums
Rezultāts Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas:
1.2.1.    Sia „KABULETI FRUIT” (reģ.Nr. LV40003959814)- 1. daļai „Olas”–EUR 166.00 bez PVN, 5. daļai „Dārzeņi”–EUR 653.07 bez PVN , 7. daļai „Zivis”–EUR 494.70 bez PVN, 9. daļai „Siļķes”–EUR 70.80 bez PVN;
1.2.2.    A/S „Lazdonas piensaimnieks”(reģ.Nr. LV47103001811)-2. daļai „Piens un piena produkti”–EUR 2483.50 bez PVN;
1.2.3.    Sia „Alta S” (reģ.Nr. LV43203003460)-3. daļai „Maize un konditorejas izstrādājumi”–EUR 527.96 bez PVN;
1.2.4.    Sia „Rēzeknes gaļas kombināts” (reģ.Nr. LV42403012397)-4. daļai „Gaļa un gaļas izstrādājumi”–EUR 1481.30 bez PVN;
1.2.5.    Sia „Lietas MD” (reģ.Nr. LV40003592976)-6. daļai „Augļi, ogas”–EUR 135.70 bez PVN;
1.2.6.    Sia „Ažiņa komercfirma „Markets” (reģ.Nr. LV49502001606)-8. daļai „Citi pārtikas produkti”–EUR 971.71 bez PVN;