Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Pakalpojums

Identifikācijas Nr. APIIP 2014/1
Līguma priekšmets

„Pārtikas produktu iegāde Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei „Pienenīte”

Izsludināšanas datums 22.04.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

07.05.2014. plkst.11:00.

Iepirkuma dokumentācija

NOLIKUMS

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 20.05.2014.
Dokumenti Lēmums
Rezultāts

Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas:
1. SIA “Futurus Food” (reģ.Nr. 40003348586) - 1. daļai „Bakalejas preces”– EUR 2662.42 bez PVN;
2. A/S „Lazdonas piensaimnieks”(reģ.Nr. LV47103001811) -2. daļai „Piens un piena produkti” – EUR 5496.40 bez PVN;
3. SIA „Alta S” (reģ.Nr. LV43203003460) - 3. daļai „Maize” – EUR 960.00 bez PVN;
4. SIA „Bajards” (reģ.Nr. 40103308414) - 4. daļai „Gaļa un gaļas izstrādājumi” – EUR 3060.40 bez PVN;
5. Sia „KABULETI FRUIT” (reģ.Nr. LV40003959814)- 5. daļai „Kartupeļi” – EUR 680.00 bez PVN, 6. daļai „Bietes un burkāni bioloģiskie” – EUR 329.00 bez PVN , 8. daļai „Svaigi dārzeņi, augļi ziemas un pavasara periodā” – EUR 690.00 bez PVN, 10. daļai „Zivis” – EUR 654.00 bez PVN;
6. Z/S “Bērzemnieki” (reģ.Nr. 43201015535) - 7. daļai „Svaigi dārzeņi vasaras un rudens periodā” – EUR 410.00 bez PVN;

7. SIA “Lanekss” (reģ.Nr. 40003570733) - 9. daļai „Olas” – EUR 420.00 bez PVN;