Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Pakalpojums

Identifikācijas Nr. JPP 2014/2
Līguma priekšmets

Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta autoceļu apsaimniekošana.

Izsludināšanas datums 16.04.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

30.04.2014. plkst.10:00.

Iepirkuma dokumentācija

NOLIKUMS

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 14.05.2014.
Dokumenti Lēmums
Rezultāts Uzvarētājs – VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajons, reģistrācijas Nr. reģ.Nr. 40003356530, Līgumcena EUR 10587.20 bez pievienotās vērtības nodokļa.

Līgums