Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Pakalpojums

Identifikācijas Nr. MPP 2014/03
Līguma priekšmets

Pārtikas produktu iegāde skolēnu ēdināšanai Mārkalnes pamatskolā

Izsludināšanas datums 04.04.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

17.04.2014. plkst. 12.00.

Iepirkuma dokumentācija

NOLIKUMS

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 08.05.2014.
Dokumenti Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu

Lēmums
Rezultāts Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas: iepirkuma 1.daļai "Pārtika", 5.daļai "Dārzeņi" un 6.daļai "Zivis" SIA "Kabuleti Fruit" (reģ.Nr. 40003959814) par kopējo līgumcenu EUR 1594,02 (viens tūkstotis pieci simti deviņdesmit četri euro 02 centi) bez PVN, iepirkuma 2.daļai "Piens"un 7.daļai "Augļi" SIA "LaFruta" (reģ.Nr. 40103313379) par kopējo līgumcenu EUR 1364,80 (viens tūkstotis trīs simti sešdesmit četri euro 80 centi) bez PVN, iepirkuma 3.daļai "Maize" SIA "Alta S" (reģ.Nr. 43203003460) par līgumcenu EUR 480,00 (četri simti astoņdesmit euro 00 centi) bez PVN un iepirkuma 4.daļai "Gaļa un gaļas izstrādājumi" SIA "Bajards" (reģ.Nr. 40103308414) par līgumcenu EUR 2270,90 (divi tūkstoši divi simti septiņdesmit euro 90 centi) bez PVN

Līgumi