Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Pakalpojums

Identifikācijas Nr. JPP 2014/1
Līguma priekšmets

MALKAS PIEGĀDE JAUNLAICENES PAGASTA PĀRVALDES VAJADZĪBĀM

Izsludināšanas datums 31.03.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

11.04.2014., plkst.10.00

Iepirkuma dokumentācija

NOLIKUMS

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 28.04.2014
Dokumenti Lēmums
Rezultāts Līgums