Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Pakalpojums

Identifikācijas Nr. SPIIZ/2014/1
Līguma priekšmets

„PĀRTIKAS PRODUKTU IEPIRKUMS BĒRNU ĒDINĀŠANAI
STRAUTIŅU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ „ZEMENĪTE”
NO 2014. GADA 01. APRĪĻA LĪDZ 2015. GADA 31. MARTAM”

Izsludināšanas datums 14.03.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

24.03.2014.

Iepirkuma dokumentācija

NOLIKUMS

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 16.04.2014.
Dokumenti Lēmums par slēgšanu
Rezultāts