Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Pakalpojums

Identifikācijas Nr. MPP 2014/02
Līguma priekšmets

Alūksnes novada pašvaldības Mārkalnes pagasta autoceļu uzturēšana 2014.gada pavasara- vasaras sezonā

Izsludināšanas datums 07.03.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

18.03.2014. plkst.12.00

Iepirkuma dokumentācija

NOLIKUMS

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 04.04.2014.
Dokumenti Lēmums
Rezultāts

Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas VAS "Latvijas Autoceļu uzturētājs" Alūksnes ceļu rajonam (reģ.Nr. 40003356530) par līgumcenu EUR 6745,67 (seši tūkstoši septiņi simti četrdesmit pieci euro 67 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (EUR 39,00 par 1 km noplanētā ceļa, EUR 22,00 par 1 km appļauto ceļa nomaļu).

Līgums