Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Pakalpojums

Identifikācijas Nr. PA SPODRA 2014/04
Līguma priekšmets

Lietotas automašīnas iegāde Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” vajadzībām

Izsludināšanas datums 06.03.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

17.03.2014. plkst.9.00

Iepirkuma dokumentācija

NOLIKUMS

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 18.03.2014.
Dokumenti Lēmums
Rezultāts Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam SIA „Apsardzes Mobilā Grupa” (reģistrācijas Nr.40103233393) par piedāvāto līgumcenu EUR 11157.00 (vienpadsmit tūkstoši viens simts piecdesmit septiņi euro 00 centi)  bez pievienotās vērtības nodokļa.

Līgums