Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Pakalpojums

Identifikācijas Nr. APIIS 2014/1
Līguma priekšmets

„PĀRTIKAS PRODUKTU IEPIRKUMS BĒRNU ĒDINĀŠANAI ALSVIĶU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI „SAULĪTE 2014.GADAM””

Izsludināšanas datums 23.01.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

03.02.2014. plkst.17.00

Iepirkuma dokumentācija

NOTEIKUMI
Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 17.02.2014.
Dokumenti  
Rezultāts

Līguma slēgšanas tiesības uz:

1.daļa - SIA ,,Futurus Food”, reģ. Nr. 40003348586 - EUR 762.10 bez PVN
3. daļa - SIA „Alta -S”,reģ. nr. 43203003460 - EUR 581.58 bez PVN,
4.daļa - SIA ,,Rēzeknes gaļas kombināts”, reģ. Nr. 42403012397 - EUR 1012.56 bez PVN,
5.daļa, 6.daļa, 7.daļa, 8.daļa, 9.daļa - SIA „KABULETI FRUIT”, reģ. nr. 40003959814 – kopējā summa EUR 706.29 bez PVN.

Pamatojums - Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē ,,Saulīte’’ iepirkumu komisijas 06.02.2014. sēdes protokols Nr.2 un 17.02.2014. sēdes protokols Nr.3.