Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Pakalpojums

Identifikācijas Nr. ZPP 2014/1
Līguma priekšmets

„Degvielas iegāde Zeltiņu pagasta pārvaldes vajadzībām”

Izsludināšanas datums 21.01.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

31.01.2014. plkst.10:00

Iepirkuma dokumentācija

NOTEIKUMI
Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 12.02.2014.
Dokumenti Sēdes protokola izraksts
Rezultāts Līgums