Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 82.pants
Līguma veids

Pakalpojums

Identifikācijas Nr. APP 2014/1
Līguma priekšmets

„Degvielas iegāde Alsviķu pagasta pārvaldes vajadzībām”

Izsludināšanas datums 20.01.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

31.01.2014. plkst.10:00

Iepirkuma dokumentācija

NOTEIKUMI
Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 27.02.2014.
Dokumenti Sēdes protokola izraksts
Rezultāts Iepirkuma līgums noslēgts ar Akciju sabiedrību "VIRŠI-A" par summu EUR162008,00 bez PVN.

Līgums