Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8'.pants
Līguma veids

Pakalpojums

Identifikācijas Nr. PA SPODRA 2014/01
Līguma priekšmets

Slīdamības samazināšana Alūksnes pilsētas ielās ar transporta un kaisāmā materiāla pakalpojumiem

Izsludināšanas datums 14.01.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

27.01.2014. plkst.9.00

Iepirkuma dokumentācija

NOTEIKUMI
Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 04.02.2014.
Dokumenti Izraksts
Rezultāts AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajons, Reģ.Nr.40003356530
Līgumcena EUR 14190.00 (bez PVN)

Līgums