Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8. pants
Līguma veids

Prece

Identifikācijas Nr. CĀLIS 2014/1
Līguma priekšmets

PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE ALŪKSNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI "CĀLIS"

Izsludināšanas datums 13.01.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

29.01.2014. plkst.10.00

Iepirkuma dokumentācija

NOTEIKUMI
Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 29.01.2014.
Dokumenti 29.01.2014. iepirkuma sēdes protokols nr. 2.
Rezultāts Līguma slēgšanas tiesības uz:
1. daļu - SIA „FUTURUS FOOD”, reģ. nr. 40003348586 – 2871,13 EUR bez PVN,
2. daļu- AS RĪGAS PIENA KOMBINĀTS, reģ. nr. 40003017441- 4068, 84 EUR bez PVN,
3. daļu - SIA „ALTA-S”,reģ. nr. 43203003460 - 764,00 EUR bez PVN,
4. daļu - SIA „ŽABO”, reģ. nr. 41503017194 - 2390,10 EUR bez PVN,
5. daļu ZS „BĒRZEMNIEKI”, reģ. nr. 43201015535 – 1254,50 EUR,
6. daļu SIA „KABULETI FRUIT”, reģ. nr. 40003959814 - 616,60 EUR bez PVN.