Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids

Prece

Identifikācijas Nr. ALNA2013/3
Līguma priekšmets

DEGVIELAS IEGĀDE SIA „ALŪKSNES NAMI” VAJADZĪBĀM

Izsludināšanas datums 23.07.2013.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

05.08.2013. plkst.10.00

Procedūras pamatojums

NOTEIKUMI
Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 27.08.2013.
Dokumenti LĒMUMS

Iepirkuma līgums
Rezultāts līguma slēgšanas tiesības piešķirt pretendentam AS ,,VIRŠI-A" (reģistrācijas Nr.40003242737) par kopējo degvielas iegādei paredzēto summu LVL10000,00 (desmit tūkstoši lati 00 santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa