Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Pakalpojums
Identifikācijas Nr. MPP 2010/02
Līguma priekšmets

Mālupes pagasta autoceļu un laukumu uzturēšana
2011. gada ziemas sezonā

Izsludināšanas datums 06.12.2010.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

17.12.2010 plkst.09.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 27.12.2010
Rezultāts Uzvarētājs: Zemnieku saimniecība "Dzirnavu-8", reģistrācijas Nr.320101645. Piedāvātā pakalpojuma izmaksas Ls 3.75 par 1 pārgājiena km bez PVN.