Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Pakalpojums
Identifikācijas Nr. APP 2010/05
Līguma priekšmets

Annas pagasta autoceļu un laukumu uzturēšana
2010./2011. gada ziemas sezonā

Izsludināšanas datums 29.11.2010.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

13.12.2010 plkst.09.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums  
Rezultāts Saskaņā ar Annas pagasta pārvaldes Iepirkuma komisijas 13.12.2010. sēdes protokola Nr. 12 lēmumu, par iepirkuma „Annas pagasta autoceļu un laukumu uzturēšana 2010./2011.gada ziemas sezonā”, Nr. APP 2010/ 5, uzvarētāju izvēlēts vienīgais finanšu piedāvājuma pretendents:
- SIA „GRAVAS”, Reģ. Nr. 43201003998, juridiskā adrese „Gravās” Jaunannas pagastā Alūksnes novadā LV-4340.