Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Pakalpojums
Identifikācijas Nr. MPP 2010/03
Līguma priekšmets

PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE MALIENAS PAMATSKOLAI UN SPECIĀLAJAI PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI „MAZPUTNIŅŠ“

Izsludināšanas datums 23.11.2010.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

08.12.2010 plkst.10.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 13.12.2010
Rezultāts Uzvarērājs: "Valmieras piens" AS (reģ.Nr.40003020475, adrese Rīgas iela 93, Valmiera, LV 4201 līgumcena 3383,02 LVL bez PVN.