Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Pakalpojums
Identifikācijas Nr. JPP 2010/03
Līguma priekšmets

Jaunannas pagasta autoceļu un laukumu uzturēšana 2010./2011. gada ziemas sezonā

Izsludināšanas datums 22.11.2010.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

03.12.2010 plkst.09.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 08.12.2010
Rezultāts Uzvarētājs: SIA "GRAVAS" par kopējo līgumcenu LVL 5000.00(bez PVN).