Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Pakalpojums
Identifikācijas Nr. ANP2010/40/ERAF
Līguma priekšmets

BŪVUZRAUDZĪBAS VEIKŠANA PROJEKTĀ
„TRANZĪTA MARŠRUTA „PILS IELA” REKONSTRUKCIJA ALŪKSNES PILSĒTĀ”

Izsludināšanas datums 17.11.2010.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

29.11.2010 plkst.14.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 08.12.2010
Rezultāts Līguma slēgšanas tiesības ieguva: SIA „JURĒVIČS UN PARTNERI”, reģ.Nr.40103122882, par līgumcenu Ls11900,00 bez PVN