Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Pakalpojums
Identifikācijas Nr. JPP 2010/08
Līguma priekšmets

Jaunalūksnes pagasta pārvaldes ceļu uzturēšana 2010./2011.gada ziemas periodā

Izsludināšanas datums 11.11.2010.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

26.11.2010 plkst. 13.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 03.12.2010
Rezultāts Uzvarētājs: SIA "JUMIS", reģistrācijas Nr.43203000892. Piedāvātā pakalpojuma izmaksas Ls 5,20 par 1 km bez PVN.