Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Pakalpojums
Identifikācijas Nr. VPP 2010/02
Līguma priekšmets

Veclaicenes pagasta autoceļu un laukumu uzturēšana
2010./2011. gada ziemas sezonā

Izsludināšanas datums 10.11.2010.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

19.11.2010 plkst.14.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 25.11.2010
Rezultāts Raitis Nikolajevs(nodokļu maksātāja reģ. Nr.
26077812652) un Andris Bēters (nodokļu maksātāja reģ. Nr 20106912664). Līgumcena 4133,00 bez PVN.