Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Pakalpojums
Identifikācijas Nr. ZPP 2010/05
Līguma priekšmets

Ziemera pagasta autoceļu un laukumu uzturēšana
2010./2011. gada ziemas sezonā

Izsludināšanas datums 28.10.2010.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

08.11.2010 plkst.11.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 12.11.2010
Rezultāts AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajons (Nr.40003356530) un Raitis Nikolajevs (nodokļu maksātāja reģ. Nr.26077812652)
Līgumcena: 5786,00 LVL bez PVN.