Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Pakalpojums
Identifikācijas Nr. APP 2010/02
Līguma priekšmets

Iepirkuma „Alsviķu pagasta pārvaldes ceļu un laukumu uzturēšana2010/11g. ziemas periodā”

Izsludināšanas datums 08.10.2010.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

01.11.2010. plkst. 10.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums  
Rezultāts Līguma slēgšanas tiesības ieguva: z/s RĪTI- reģ. Nr LV. 43201016583, z/s LEJASKĻAVIŅI reģ. nr. LV 43201008637,AS Latvijas autoceļu uzturētājs- reģ. Nr. 40003356530, AIGARS LUDVIGS- nodokļu maksātāja reģ. Nr.07107112654.