Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Pakalpojums
Identifikācijas Nr. JPP 2010/8
Līguma priekšmets

Jaunlaicenes pagasta pārvaldes ceļu, laukumu mehanizēta tīrīšana 2010./2011.gada ziemas sezonā

Izsludināšanas datums 05.10.2010.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

19.10.2010. plkst. 14.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums  
Rezultāts

AS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Alūksnes ceļu rajons (Nr.40003356530)

Līgumcena: 3058,00 LVL bez PVN.