Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Pakalpojums
Identifikācijas Nr. IPP 2010/01
Līguma priekšmets

Kokskaidu granulu piegāde Ilzenes pagasta pārvaldes
Sporta, kultūras un interešu izglītības un mūžizglītības centram „Dailes”

Izsludināšanas datums 27.09.2010.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

08.10.2010. plkst. 15.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums  
Rezultāts SIA"ECOSOURCE, LV40003595099, Klijānu 2,Rīga, LV-1013, līgumcena 3001,50Ls (bez PVN)