Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Prece
Identifikācijas Nr. PA SPODRA 2010/06
Līguma priekšmets

Būvmateriālu iegāde remontdarbu veikšanai

Izsludināšanas datums 19.08.2010.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

30.08.2010. plkst. 9.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums  
Rezultāts Uzvarētājs - SIA "VALDIS"
Līgumcena LVL 9999.00 (bez PVN)