Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Pakalpojums
Identifikācijas Nr. PA SPODRA 2010/05
Līguma priekšmets

Rezerves daļu iegāde un autoservisa pakalpojums

Izsludināšanas datums 09.08.2010.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

20.08.2010. plkst. 9.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums  
Rezultāts Uzvarētājs - SIA "ABB SERVISS"
Līgumcena LVL 9999.00 ( bez PVN)