Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Prece
Identifikācijas Nr. PA SPODRA 2010/04
Līguma priekšmets

Būvmateriālu iegāde remontdarbu veikšanai

Izsludināšanas datums 05.08.2010.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

16.08.2010. plkst. 9.00.

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums  
Rezultāts Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības aģentūras " SPODRA" iepirkumu komisijas 17.08.2010. sēdes protokola Nr.17 lēmumu Mazā iepirkuma " Būvmateriālu iegāde remontdarbu veikšanai" , identifikācijas numurs: PA SPODRA 2010/04, procedūra ir pārtraukta, jo nepieciešami būtiski grozījumi iepirkuma Nolikumā