Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Pakalpojumi
Identifikācijas Nr. Nr. JPP 2010/7/ ELFLA
Līguma priekšmets “Jaunlaicenes tautas nama aprīkojuma un inventāra iegāde”
Izsludināšanas datums 15.07.2010
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

26.07.2010. plkst.10.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums  
Rezultāts SIA "Diogens audio" reģistrācijas Nr. 43203002997.
Līgumcena LVL 5751.90 bez PVN
Līgums tiks slēgts pēc projekta "Jaunlaicenes tautas nama aprīkojuma un inventāra iegāde" atbalstīšanas