Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Pakalpojumi
Identifikācijas Nr. ANP 2010/29/ELFLA
Līguma priekšmets Drēbnieka pakalpojumi tērpu izgatavošanai Alūksnes pilsētas tautas nama amatierkolektīviem
Izsludināšanas datums 09.07.2010
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

21.07.2010. plkst.10.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 10.02.2011
Rezultāts Iepirkuma līgums par iepirkuma 1.daļu noslēgts ar SIA "MUNDURI", reģ.Nr.40003487368, par līgumcenu 4528,00 bez PVN;
Iepirkuma 2.daļas "Kora koncerttērpi tautas nama korim "ATZELE"" noteikumiem atbilstoši piedāvājumi netika iesniegti.