Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Prece
Identifikācijas Nr. JPP 2010/6 ELFLA
Līguma priekšmets Jaunlaicenes tautas nama aprīkojuma un inventāra iegāde
Izsludināšanas datums 09.07.2010
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

20.07.2010. plkst.10.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums  
Rezultāts

Saskaņā ar Jaunlaicenes pagasta pārvaldes Iepirkuma komisijas 15.07.2010. sēdes protokola Nr. 8 lēmumu Mazā iepirkuma „Jaunlaicenes pagasta tautas nama aprīkojuma iegāde”, Identifikācijas Nr. JPP 2010/6 ELFLA, procedūra ir pārtraukta, jo nepieciešami būtiski grozījumi iepirkuma Nolikumā.