Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Prece
Identifikācijas Nr. ANP 2010/28/ELFLA
Līguma priekšmets Tehnikas iegāde Alūksnes pilsētas tautas namam
Izsludināšanas datums 09.07.2010
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

21.07.2010. plkst.10.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums 14.02.2011
Rezultāts Līgums par iepirkuma 1.daļu noslēgts ar SIA "BALTA", reģ.Nr.40103001409, par summu Ls 1299,00 bez PVN, līgums par iepirkuma 2.daļu noslēgts ar SIA "SGS SISTĒMAS", reģ.Nr.40003472146, par summu Ls 3519,41 bez PVN.