Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Prece
Identifikācijas Nr. JPP -2010/02
Līguma priekšmets Degvielas iegāde Jaunannas pagasta pārvaldes vajadzībām 2010.gadam
Izsludināšanas datums 07.07.2010
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

19.07.2010. plkst.10.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums  
Rezultāts SIA "LUKoil Baltija R" līgumcena LVL 4137.00(bez PVN).