Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Prece, pakalpojumi
Identifikācijas Nr. ANP 2010/27/ERAF
Līguma priekšmets Alūksnes novada izglītības iestāžu informatizācija
Izsludināšanas datums 06.07.2010
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

21.07.2010. plkst.13.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums  
Rezultāts Iepirkuma procedūra pārtraukta, jo iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma noteikumu 1.4.3.punkta prasībām.