Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Prece
Identifikācijas Nr. JPP 2010/07/ELFLA
Līguma priekšmets KRĒSLU IEGĀDE KOLBERĢA TAUTAS NAMAM
Izsludināšanas datums 01.07.2010
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

22.07.2010. plkst.13.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums  
Uzvarētājs SIA "NZ mēbeles", reģistrācijas Nr.LV40103167789,
līgumcena Ls. 3098,00( bez PVN)