Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Prece
Identifikācijas Nr. ZPP-2010/04
Līguma priekšmets Degvielas iegāde Ziemera pagasta pārvaldes vajadzībām 2010. gadam
Izsludināšanas datums 01.07.2010
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

12.07.2010. plkst.13.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums  
Rezultāts A/S „Virši-A” (reģistrācijas Nr. 40003242737) līgumcena Ls 4210.80 bez PVN.