Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Pakalpojumi
Identifikācijas Nr. APP 2010/4/ELFLA
Līguma priekšmets Tehniskā projekta izstrāde Annas pagasta autoceļu rekonstrukcijai
Izsludināšanas datums 29.06.2010
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

14.07.2010. plkst.10.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums  
Rezultāts SIA „Projektēšanas birojs AUSTRUMI” (jur.adrese Raiņa ielā 5A, Rēzeknē LV- 4601) = LĪGUMCENA 5950,00 LVL