Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Pakalpojumi
Identifikācijas Nr. APP2010/3/ELFLA
Līguma priekšmets Annas pagasta autoceļu rekonstrukcijas
tehniskā projekta izstrāde
Izsludināšanas datums 14.06.2010
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

05.07.2010. plkst. 14:00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums  
Rezultāts Saskaņā ar Annas pagasta pārvaldes Iepirkuma komisijas 28.06.2010. sēdes protokola Nr. 8 lēmumu Mazā iepirkuma „„Annas pagasta autoceļu rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde”, Identifikācijas Nr. APP 2010/ 3/ ELFLA, procedūra ir pārtraukta, jo nepieciešami būtiski grozījumi un papildinājumi iepirkuma Nolikumā.