Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Pakalpojumi
Identifikācijas Nr. ANP2010/21/ERAF
Līguma priekšmets ALŪKSNES JAUNĀS PILS DĪĶA REKONSTRUKCIJA
Izsludināšanas datums 04.06.2010
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

29.06.2010. plksts.13.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

1. Tehniskais projekts.doc
2. Parka dikis.dgn
3. Genplans.pdf

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums  
Rezultāts SIA "LABAS VIDES PRODUCENTI" (reģ.nr.43603023250, adrese Uzvaras iela 4-5, Jelgava, LV-3001): līgumcena LVL 18742,12 bez PVN.