Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Prece
Identifikācijas Nr. ANP 2010/13
Līguma priekšmets Pārtikas produktu iegāde Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei "Sprīdītis"
Izsludināšanas datums 17.05.2010.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

03.06.2010. plkst.13.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

Nolikums

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums  
Rezultāts

2.daļa "Zivis, siļķe" ar SIA "Salas zivis" (reģ.nr.40003440742): līgumscena LVL 751,00 bez PVN,

3.daļa "Citi pārtikas produkti" ar SIA "Ažiņa komercfirma "MERKETS" (reģ.nr.49502001606): līgumcena LVL 5301,57 bez PVN.