Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Prece
Identifikācijas Nr. JPP 2010/06
Līguma priekšmets Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta pārvaldes autoceļu planēšana laika periodā 2010. - 2013.g.
Izsludināšanas datums 07.05.2010.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

21.05.2010. plkst.13.00 "Dālderos", Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, p.n. Jaunalūksne, LV-4350

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

Nolikums

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums  
Rezultāts zemnieku saimniecība "TVAIKONĪTIS", reģistrācijas Nr.LV44101034562,lLīgumcena Ls 7043.40 bez PVN.