Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Prece
Identifikācijas Nr. ANP SAC„Alūksne” 2010/03
Līguma priekšmets Kokskaidu granulu piegade Aluksnes novada pasvaldibas Socialas aprupes centram "Aluksne"
Izsludināšanas datums 27.04.2010.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

13.05.2010. plkst.11.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

Nolikums

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums  
Rezultāts Uzvarētājs - SIA "BioGran" (reģ. Nr. 40103232171), līgumcena Ls 6 979,84 (seši tūkstoši deviņi simti septiņdesmit deviņi lati 84 santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa.