Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Prece
Identifikācijas Nr. JPP 2010/05
Līguma priekšmets Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta pārvaldes autoceļu planēšana laika periodā 2010. - 2013.g.
Izsludināšanas datums 14.04.2010.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

28.04.2010. plkst.13 00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

Nolikums

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums  
Rezultāts Iepirkums pārtraukts: tiek izbeigts sakarā ar piedāvājumu neatbilstību iepirkuma instrukcijā norādītajām prasībām.