Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Pakalpojums
Identifikācijas Nr. ABJSS 2010/01
Līguma priekšmets PASAŽIERU PĀRVADĀJUMU PAKALPOJUMI
Izsludināšanas datums 26.03.2010.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

12.04.2010. plkst. 11.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

Nolikums

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums  
Rezultāts Uzvarētāji: SIA "ANDIO", līgumcena - LVL 2500.00 (divi tūkstoši pieci simti lati 00 santīmi) bez PVN; SIA "ARKI", līgumcena - LVL 2500.00 (divi tūkstoši pieci simti lati 00 santīmi) bez PVN