Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Prece
Identifikācijas Nr. JPP 2010/04
Līguma priekšmets Malkas piegāde Jaunalūksnes pagasta pārvaldes iestādēm
Izsludināšanas datums 25.03.2010.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

15.04.2010. plkst.13 00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

Nolikums

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums  
Rezultāts Uzvarētājs: SIA "VELTĪJUMS JUMS'', līgumcena - Ls 5537,19 bez PVN