Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Prece
Identifikācijas Nr. ANP SAC„ALŪKSNE” 2010/01
Līguma priekšmets MEDIKAMENTU IEGĀDE ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA „ALŪKSNE” VAJADZĪBĀM
Izsludināšanas datums 19.03.2010.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

06.04.2010. plkst.12.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums  
Rezultāts Uzvarētājs - AS "RECIPE PLUS"  (reģ. Nr. 40003234547) , līgumcena Ls 5 128,00 (pieci tūkstoši viens simts divdesmit astoņi lati) bez pievienotās vērtības nodokļa.