Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Prece
Identifikācijas Nr. PPP 2010/02
Līguma priekšmets Degvielas iegāde Pededzes pagasta pārvaldes vajadzībām 2010. gadam
Izsludināšanas datums 09.03.2010.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

26.03.2010. plkst. 1300

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums  
Rezultāts uzvarētājs SIA „LUKoil Baltija R”. Līgumcena Ls 2810,00 bez PVN.