Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Prece
Identifikācijas Nr. MPP 2010/01
Līguma priekšmets Pārtikas produktu piegāde Mārkalnes
pamatskolai
Izsludināšanas datums 27.02.2010.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

17.03.2010. plkst.15.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums  
Rezultāts Uzvarētāji: SIA "Alta S" par maizes piegādi līgumcena LVL 552 bez PVN, SIA "Ažiņa komerfirma "Markets"" par bakalejas piegādi līgumcena LVL 916 bez PVN, SIA "Forevers" par gaļas un gaļas izstrādājumu piegādi līgumcena LVL 1557 bez PVN.