Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Pakalpojums
Identifikācijas Nr. JPP 2010/5
Līguma priekšmets Malkas piegāde Jaunlaicenes pagasta pārvaldes iestādēm 2010.gadā
Izsludināšanas datums 26.02.2010.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

15.03.2010. plkst.9.00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums  
Rezultāts Uzvarētāji-Andris Cielaviņš, Dzintārs Vilnītis, Ilmārs Klots, Sandis Muriņš, Valdis Kampe. Kopējā līgumcena 5324.00 LVL