Procedūras veids Publisko iepirkumu likuma 8.   pants
Līguma veids Prece
Identifikācijas Nr. JPP 2010/3
Līguma priekšmets Pārtikas produktu piegāde Jaunlaicenes pagasta pamatskolai
Izsludināšanas datums 09.02.2010.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

25.02.2010. plkst.10:00

Dokumentācijas grozijumi:
papildinājumi, labojumi un skaidrojumi

NOTEIKUMI

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums  
Rezultāts 1. daļa -SIA "Alta S", reģ. Nr.43203003460, līgumcena Ls 792.50 bez PV.
2. daļa-AS "Valmieras piens", reģ. Nr.40003020475, līgumcena Ls 899.20 bez PVN.
3.daļa- SIA "Rēzeknes gaļas kombināts", reģ. Nr.42403012397, līgumcena Ls 1651.25 bez PVN
4. daļa-SIA "Lietas MD" auguļu serviss, reģ. Nr.LV40003592976, līgumcena Ls 425.93 bez PVN.
5.daļa- SIA "Ažiņa komercfirma "Markets"", reģ. Nr.49502001606, līgumcena Ls 1142.83 bez PVN
6.daļa- SIA "Ingman Saldējums", reģ. Nr.LV50003625111, līgumcena 23.23. bez PVN.